Profesjonelle storkjøkken

Matavfall (BIO) vakuumsystem

Den rene og trygge maten er viktig for vårt sunne liv. På sykehus er det enda mer kritisk for pasienter som har et lavere bakterieresistent nivå.

Sammensetningen av vakuummasseavfallsrørledning frigjør personell til hovedoppgaver og hygienisk risiko blir eliminert. Matavfall samles gjennom Drop & Go innløp og overføres på få sekunder ut fra kjøkkenområdet. Den er lagret i en sikker og forseglet vakuumbeholder.

XMIT BIO-Fullstendig forseglet system for overføring av vakuumavfall

Vennligst vennligst se mer fra SYSTEMS-siden.

  • Ren og hygienisk mat
  • Bedre arbeidsmiljø
  • Høyere effektivitet – avfallsfritt stengt system