Kvalitet policy

Vi er den eneste leverandøren på markedet som spesialiserer seg på hygienisk og flytende vakuumhelsetjenestelogistikk og utnytter den høye sluttkunnskapen til andre spesielle bygningsapplikasjoner.

Vår kvalitets- og miljøpolitikk omfatter

– kundeorientering
– positiv resultatorientering
– kontinuerlig læring
– evnen til endringer
– risikostyring

ved å følge iSO9001 og ISO14001 standarder

Vi bruker den nyeste og beste teknologien og partnere. Vi forventer det samme fra våre partnere også.