Boligområde

CITYMASTER – Gjør byen renere

Den rene og smarte bydesign krever moderne metoder for å håndtere og samle avfall. Vakuumrørledningssamlingen frigjør ledig plass til grønne områder mellom bygningene. Avfallsfraksjonene samles opp av vakuumsystem direkte fra Drop & Go-innløpene i hver etasje eller fra utendørs innløp (ODI).

CITYMASTER – Komplett løsning for boligområde

  • Bedre oppholdsområde
  • Frisk luft
  • Mindre tungtrafikk